Freddi Högabo
CEO Högabo Writing Tea

Om ni någon gång har gått en kurs i skrivande så kanske ni har stött på den dramaturgiska kurvan. Om inte stött på den, så stöter ni på den nu – för dagens tips handlar om just den dramatiska kurvan.

Jag vill påstå att den dramaturgiska kurvan är allsmäktig och går att applicera på i stort sett alla sorters texter.

För er som trots allt inte är bekant med denna ska jag nu gå igenom vad den dramaturgiska kurvan är, och om ni går in på podcastens hemsida skriva.online och letar fram avsnitt 6, så kan ni se en bild som beskriver kurvan.

Den dramaturgiska kurvan är indelad i olika steg:
Först kommer anslaget som etablerar historien, huvudkaraktärerna och huvudproblematiken.
Nästa steg är fördjupningen där huvudproblemet och karaktärerna tas till nästa steg.
Vid första vändpunkten sätts själva händelseförloppet igång. Konsekvensen av huvudproblemet visar sig och karaktärerna börjar agera utifrån detta.
Därefter uppenbarar sig en konflikt och det en sker en upptrappning.
Vi är nu vid den dramaturgiska kurvans topp och den andra vändpunkten. Det är här historiens lösning uppenbarar sig i ett dramaturgiskt klimax.
På slutet kommer sedan avtoningen där olika trådar knyts ihop.

Med mindre korrigeringar kan den dramaturgiska kurvan användas på i stort sett alla sorters texter.
Vi kan ta en säljande text som exempel.

I anslaget presenteras en produkt.
I fördjupningen berättas lite om produktens funktioner.
Därefter följer första vändpunkten där man presenterar ett problem i din vardag som gör ditt liv svårare.
I konflikten – upptrappningen – når texten fram till din pain point. Det vill säga varför problemet är outhärdligt för dig och varför du helt enkelt måste hitta en lösning på detta problem.
Vid andra vändpunkten presenterar sedan texten hur produktens funktioner kan lösa detta problem och frigöra dig från din pain point.
Är det en riktigt pushig text uppmanar den dig att agera nu för att lösa ditt problem så fort som möjligt.
I avslutningen får du reda på var du kan vända dig för att få tag på produkten och kanske lite olika nödvändiga info.

Du kan prova att analysera andra sorters texter utifrån den dramaturgiska kurvan och se hur det stämmer – om texten är bra.
Detta är mönstret att gå efter om du vill engagera din läsare. Du måste berätta en historia och en historia berättas på detta sätt. Den dramaturgiska kurvan är egentligen inget man lär ut – alla kan den sen barnsben, men de kanske inte är medvetna om strukturen.
Som skribent handlar det om att känna till denna struktur och använda den i sitt skrivande.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *